Friday, July 27, 2012

#78

Peperiksaan Bahasa Arab Komunikasi Sekolah Berasrama Penuh 2012.

kertas 1 - 70%
kertas 2 - 15%
ujian lisan - 15%

CEMERLANG - 80 and above 

 i want to get CEMERLANG. amin 


No comments:

Post a Comment